Välkommen

Några av våra kamrater.

Swedintare, 

  • Nästa evenemang 24 oktober, FN dagen, ni är alla välkomna till Livgardet 0855, ceremoni med FN bakelse på mässen.
  • kl 1300 inviger Soldathemmet på Livgardet en fotoutställning om veteraner

Anmälan om deltagande till: Thorsten.hagelberg@mil.se

  • 1630 Ceremoni i Sveriges Veteranförbunds regi, Sjöhistoriska museét - FN minnesmärket. Föreningen deltager med fana och krans.

VÄLKOMNA