Välkommen

Några av våra kamrater.

Om oss

SWEDINT kamratförening bildades den 2 juli 2011 vid en kamratträff på HvSS för f d SWEDINT-are.
Föreningen har hittills genomfört tre årsmöten samt ett antal årliga aktiviteter såsom kamratträffar, ceremonier på FN-dagen m m.

Föreningens stadgar finner Du på annan plats på denna hemsida.


Kontaktuppgifter:
Adress: Thorsten Hagelberg
SWEDINT Kamratförening
Försvarsmakten, LG/Swedint
196 85 Kungsängen

E-post: styrelsen@swedintkamratforening.se

Styrelse för verksamhetsåret 2017-07-01—2018-07-30:

Ordförande                        Lennart Bengtsson

Vice ordförande                  Thorsten Hagelberg

Sekreterare                        Görgen Karlehav

Kassör                               Marianne Bernhorn

Ledamot                            Frank Jonsson

Ledamot                            Ray Lindahl

Ledamot                            Bertil Svensson

Suppleant                           Joakim Nyberg

Suppleant                           Lizette Lindfors


 

Årliga aktiviteter:
- 24 oktober Ceremoni på FN-dagen vid Livgardet.
- Nov/dec Kamratträff i adventstider på Pub Londoner i Stockholm.
- Mars Kamratträff i midvintermörkret.
- 29 maj Veterandagen.
- Aug/sept Årsmöte.
Inbjudan till våra aktiviter publiceras på hemsidan och vår Facebook-sida samt sänds ut via mejl till medlemmarna.

Försvarsmaktens Internationella Centrum, SWEDINT, är idag en del av Livgardet i Kungsängen. SWEDINT Kamratförening är en av många kamratföreningar inom Livgardesfamiljen. Genom samarbetet mellan föreningarna hälsas våra medlemmar välkomna även till andra kamratföreningars aktiviteter. Medlemmar i de andra kamratföreningarna som verkar inom Livgardet hälsas naturligtvis också välkomna till våra aktiviteter.

Information om andra kamratföreningars aktiviteter publiceras på respektive förenings hemsida eller annonseras under länkar.