Välkommen

Några av våra kamrater.

 

 

 SWEDINT kamratförening hälsar dig välkommen att bli medlem i föreningen.

 

Enligt stadgarna som antogs vid mötet på HvSS den 2 juli 2011 då föreningen bildades är föreningen öppen för nedanstående personal.
-Personal som tjänstgör eller tidigare har tjänstgjort vid SWEDINT,
-Personal som har tjänstgjort vid Arméstabens FN-avdelning,
-Personal som har tjänstgjort vid FN-skolan,
-Personal som har tjänstgjort vid FN-kassafunktionen, FN-förrådet m fl. stödenheter i Almnäs,
-Personal som har tjänstgjort vid övriga enheter i Almnäs som lämnat stöd till SWEDINT,
-Övriga efter ansökan och enligt styrelsens beslut.

Meddela Ditt medlemskap till styrelsen genom att under fliken KONTAKTA OSS skicka kontaktformuläret.
 
 
Medlemsavgift är årsbunden 1 januari - 31 december och är 100 kronor.

Ditt medlemskap blir aktivt då Du inbetalt årsavgiften till SEB bankgirokonto 786-2782.

Varmt välkommen att bli medlem i SWEDINT kamratförening.