Välkommen

Några av våra kamrater.

God Jul alla Swedintare!

 

2017 var ett år på lite ”sparlåga” för vår kamratförening. Det var som mest ett knappt dussin vänner som anslöt till våra aktiviteter. Det kan ha sina olika förklaringar. Många av oss har ett flertal engagemang som pockar på uppmärksamhet. Långt ifrån alla har som jag lämnat det aktiva yrkeslivet och har full gärning med det dagliga slitet. Men det kan ju också bero på att våra aktiviteter inte är tillräckligt givande. Om så skulle vara fallet ber jag er att på enklaste sätt kontakta oss i styrelsen med åsikter och förslag.

Det program som vi nu arbetar med för 2018 innehåller en vårvinterträff 22 mars då vi tänkte göra en guidad tur på Stockholms stadshus följt av sedvanligt pub-besök på Londoner. Vi arbetar på att få till ett studiebesök på övning Viking i april följt av en ”Kamratträff Syd” hos Christer i Hjällaryd i april/maj. 29 maj deltar vi som vanligt vid veterandagen. Vårt verksamhetsår avslutas med årsmötet som i år ligger 11-12 augusti. Vi hade tänkt att i år återgå till HVSS där vi tidigare haft så trevliga träffar. I år tänkte vi börja mötet med en nostalgitripp till Almnäs för att se hur det ser ut nuförtiden. Väl tillbaka på HVSS har vi själva årsmötet följt av sedvanligt grillande under Rays ledning.

För att försöka nå alla gamla såväl som nya potentiella medlemmar har vi nu gått igenom och uppdaterat vår sändlista och hoppas med detta mail nå fler kamrater som har hjärtat hos SWEDINT.

Vid vårt senaste årsmöte beslöt vi att medlemskapet i fortsättningen skulle löpa kalenderårsvis.

Ni som ännu inte blivit medlemmar men önskar att bli det, kan få mer information om oss via vår FB-sida eller på hemsidan http://www.swedintkamratforening.se.

Medlemskap får ni genom att betala medlemsavgiften på 100kr. Vi önskar få in medlemsavgifterna senast före januari månads utgång.

 

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen för SWEDINT kamratförening genom Lennart Bengtsson (ordförande)