Välkommen

Några av våra kamrater.

Swedintare, 

 

 

 

Nästa evenemang:

"Höstblot" på pub Londoner den 30 November, vi samlas från 1700 över en pilsner,  mat vid 1800 och trevlig samvaro.

Anmälan till Ray eller till  thorsten.hagelberg@mil.se

VÄLKOMNA