Välkommen

Några av våra kamrater.

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SWEDINT KAMRATFÖRENING

2018-09-15 PÅ HvSS

PROGRAM

1200             Samling HvSS
                      "Nostalgi- tripp" till Almnäs
1600              Årsmöte HvSS

1800              Samling Officersmässen HvSS
1900              Middag

 

KOSTNAD:     Middag/kaffe    300:-
                        Logi/Frukost       300:-

 

OBS: Mot bakgrund av lågt visat intresse för föreningens aktiviteter kommer årsmötet diskutera  och besluta om föreningens framtid.

För att bli upptagen I röstlängden skall medlemsavgiften för 2018 på 100:- vara insatt på BG SEB 786-2782.

Anmälan senast 3 septemper till:  lizette.lindfors@mil.se¨

 

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN